BMW X2.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW:s mins­ta suv X1 ska få ett sto­ra­sys­kon med det lo­gis­ka nam­net X2. Bi­len vin­ter­testas i Sve­ri­ge och det blir i stort en X1 med li­te spor­ti­ga­re de­sign och med sam­ma typ av tak­lin­je som finns på X4 och X6. Platt­for­men er­bju­der fram­hjuls­drift och fyr­hjuls­drift. Mo­to­ral­ter­na­ti­ven blir de­sam­ma som i X1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.