KIA RIO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av Kia Rio är ute på test­vä­gar­na. Det pra­tas om de­but re­dan i slu­tet av det här året men mer tro­ligt är ti­digt 2017. Un­der hu­ven vän­tas da­gens 1,6-li­ters­ben­si­na­re bli kvar me­dan res­ten av mo­tor­pro­gram­met byts ut. Som van­ligt är det mesta som syns un­der ka­mou­fle­ring­en nya lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.