AU­DI Q2.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Q2 ska Au­dis kom­man­de lil­la suv he­ta och bi­len tes­tas som bäst i nor­ra Sve­ri­ge. Nam­net Q2 har Au­di fått käm­pa för i en tvist med Al­fa Ro­meo och det ska en­ligt upp­gö­rel­sen även fin­nas ut­rym­me för en kom­man­de Au­di Q1. Tro­li­gen får vi se den fär­di­ga Q2 på nå­gon bil­sa­long i år. Li­te se­na­re ska vi få se en SQ2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.