BMW X5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är be­vi­set på att BMW bör­jat byg­ga en ny X5. De förs­ta så kal­la­de mu­lor­na är ute på vägar­na. Ryk­tet sä­ger att BMW ska ploc­ka in myc­ket ny tek­nik i nya X5 och att bi­len ska ban­tas re­jält. Vi kan räk­na med de­but på mark­na­den först 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.