MER­CE­DES GLC COU­PÉ.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des be­hö­ver sva­ra upp mot BMW X4 och här är bi­len som ska gö­ra job­bet – nya GLC Cou­pé. Bi­len har vin­ter­testats i Sve­ri­ge och är re­do för de­but i Genève i mars. Mo­to­ral­ter­na­ti­ven blir de­sam­ma som i da­gens GLC – en bil som hyl­lats uni­sont av bil­testa­re run­tom i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.