AU­DI A3.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi har re­dan sett spi­on­bil­der på nya A3 cab­ri­o­let och se­dan och sam­ma för­vand­ling som de bi­lar­na ge­nom­gått kom­mer för­stås till tre­dör­rars­ver­sio­nen av Au­dis mel­lan­klass­bil. Vi kän­ner ock­så igen myc­ket av det nya från Au­di A4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.