Nya Vol­vo får Spo­ti­fy

Allt Om BILAR - - Alltombilar - BENGT ISAKS­SON

Vol­vo blir den förs­ta bil­till­ver­ka­ren att in­te­gre­ra Spo­ti­fys ström­man­de mu­sik­tjäns­ter glo­balt för de ny­as­te mo­del­ler­na. Först ut – un­der vå­ren – är Vol­vo XC90, S90 samt V90. Det­ta pre­sen­te­ra­des på Mo­bi­le World Con­fe­rence i den spans­ka sta­den Bar­ce­lo­na. Vol­vo har ar­be­tat nä­ra till­sam­mans med Spo­ti­fy. In­teg­ra­tio­nen tar till va­ra på Spo­ti­fys tjäns­ter via den sto­ra Ipad-lik­nan­de pek­skär­men i nya Vol­vo XC90, S90 och V90. Det in­ne­bär att det in­te läng­re är nöd­vän­digt att an­vän­da sin mo­bil­te­le­fon för att ström­ma mu­sik un­der bil­fär­der. För­ut­sätt­ning­en för att kun­na an­vän­da Spo­ti­fy-ap­pli­ka­tio­nen i bi­lar­na är en Pre­mi­um-pre­nu­me­ra­tion.

DA­VID JA­KOBS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.