All tek­nik är ny från bör­jan

Allt Om BILAR - - Brev -

Har just kom­mit hem ef­ter en läng­re re­sa och till det se­na 11-kaf­fet har jag läst om di­na tyc­kan­den. Vad jag in­te för­står är tja­tet om fot­gäng­ar­skydd. Vad tu­san har det med själ­va bi­len att gö­ra? En an­nan sak är tja­tet om fö­rar­stöd där tyd­li­gen au­tobroms ska fin­nas. Även om den brom­sen får en egen ”grej” i de fles­ta tyc­kan­de­na. Och au­tobroms, nä, så ta mig tu­san, det vill jag in­te ha. Jag brom­sar själv. Har sett fa­sans­ful­la re­sul­tat på den så kal­la­de au­tobrom­sen. Men det där om fot­gäng­ar­skydd är sto­ra floskler. Än så länge un­der al­la år har ing­en fot­gäng­a­re gått på min bil och ska­dat den.

Inge­mar An­ders­son, Ste­num, Ska­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.