Helt rätt med drift-mo­de

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR VERK­LI­GEN in­te lätt att ska­pa fy­ra bi­lar i en och det är nor­mallä­get som blir mest li­dan­de. Det är nå­got stö­tigt och tungt­styrt. Men sport­lä­get är så kul att det väger upp det mesta och att en bil­till­ver­ka­re får för sig att byg­ga ett drift-lä­ge mås­te pre­mie­ras. Ford är bu­si­gast av al­la. Det är så ga­let rätt att byg­ga en bil med drift-mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.