Pa­ke­te­ring­en är in­te bra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NJA – HÄR kan Ford bätt­re. RS-pa­ke­tet med sport­sto­lar, spe­ci­el­la 19-tums­hjul och Sync 2 kos­tar 21 600 kro­nor ex­tra. Back­ka­me­ra kos­tar 2000 ex­tra, och så vi­da­re. Nej, den här ty­pen av bil bor­de kun­na pa­ke­te­ras bätt­re så att det mesta in­går. Grund­pri­set spe­lar in­te så stor roll för kö­par­na av en RS – de ska ba­ra ha en, det bra är så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.