Pri­o­ri­te­rar sä­ker­he­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET SÅ KAL­LA­DE Acti­ve Ci­ty Stop in­går i par­ke­rings­pa­ke­tet. Det vi­sar väl på hur myc­ket Ford pri­o­ri­te­rat sä­ker­he­ten. Men som Fords pro­jek­tin­gen­jö­rer sä­ger i fil­men om ut­veck­lings­ar­be­tet: ”vi kom­mer att få en hel del me­di­ok­ra fö­ra­re att se bra ut”. Fyr­hjuls­drif­ten och ba­lan­sen är sä­ker­het på sitt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.