Kom­for­ta­bel bus­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TRO DET EL­LER ej, men det här är en rätt okej bil att kö­ra långt i. De skå­la­de sto­lar­na kan för­stås va­ra på­fres­tan­de men lju­di­so­le­ring­en är bra. De små ratt­rö­rel­ser­na och den re­la­tivt lätt­job­ba­de väx­ellå­dan gör att RS känns me­ra kom­for­ta­bel än många av bus­bils­kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.