Sport­lä­get slu­kar...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR för­stås ing­en mil­jö­bil alls och ska så hel­ler in­te va­ra. Nor­mallä­get är väl­digt spor­tigt bju­der in till en hög för­bruk­ning. Och att brän­na li­te ex­tra sop­pa ba­ra för lju­dets skull hjäl­per för­stås in­te kli­ma­tet. Mil­jö­vän­ner får blun­da och titta på en Toyo­ta Pri­us i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.