Kun­de ha gått läng­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DE BLÅ RS-DE­TAL­JER­NA i in­red­ning­en är det en­da som stic­ker ut. Även här kun­de Ford ha gått läng­re och ska­pat an­ting­en en re­na­re bil med fär­re knap­par el­ler gått än än­nu mer high-tech. Nu blev det en be­sked­lig mel­lan­väg. Vi kun­de till ex­em­pel fått en re­jäl Ken Block-väx­elspak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.