Ska pas­sa värl­den över

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TUFF – MEN här kun­de Ford ha lad­dat på li­te ex­tra. Jag upp­le­ver att den för­ra ge­ne­ra­tio­nen var li­te bre­da­re och kax­i­ga­re till sin de­sign. Men Ford har till viss del tving­ats va­ra åter­håll­sam­ma för att in­te gå för långt ifrån den van­li­ga Focu­sen – och för att bi­len ska pas­sa över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.