Myc­ket för en bus­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG GIS­SAR ATT de RS som säljs i Sve­ri­ge lan­dar på cir­ka 430 000 kro­nor. Det är för­stås myc­ket peng­ar för en bus­bil och det blir svårt att få till ett vet­tigt andra­hands­vär­de på en bil som kom­mer att kö­ras hårt el­ler byg­gas om. Men en­tu­si­ast­kon­tot le­ver ef­ter eg­na eko­no­mis­ka la­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.