Har­mo­nisk och kraft­full

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DRIV­LI­NAN I PRI­US är helt ny. Den be­står av en fyr­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor på 1,8 li­ter som får back up av el­drift. Sy­s­te­mef­fek­ten anges till 122 häst­kraf­ter, vil­ket är nå­got mind­re än hos den ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­nen. Sy­ste­met upp­levs som har­mo­niskt och till­räck­ligt kraft­fullt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.