Bul­ler från däc­ken

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TOYO­TA PRI­US ÄR en rätt be­hag­lig bil att fär­das i. Det nya chas­sit bju­der på god­känd fjäd­rings­kom­fort och man sit­ter be­kvämt i bi­len. Mo­torn ar­be­tar gans­ka tyst, men Toyo­ta har in­te lyc­kats trol­la bort bull­ret från däc­ken. Och det lär stö­ra or­dent­ligt när bi­len körs i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.