Sy­stem som stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NYA PRISUS HAR än­nu in­te krock­testats av Eu­ro Ncap. Mo­del­len har dock ett an­tal sä­ker­hets­sy­stem som stan­dard, bland an­nat ett au­tobroms­sy­stem som kän­ner igen fot­gäng­a­re. Dö­da­vin­kel­var­na­re är dock till­val, lil­ksom Re­ar Cross Traf­fic Alert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.