Har lyfts ett par ni­vå­er

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­TE­RI­Ö­REN HAR BLI­VIT rik­tigt bra i nya Toyo­ta Pri­us. Visst kän­ner vi igen en del lös­ning­ar från den för­ra ge­ne­ra­tio­nen, men allt är nu gjort med mer fi­ness och upp­levs in­te som li­ka kons­tigt. Käns­lan i ma­te­ri­a­len har ock­så lyfts ett par ni­vå­er och in­red­ning­en känns ex­klu­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.