Pris­värd att äga

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NYA TOYO­TA PRI­US kos­tar i grundut­fö­ran­de från 285 900 kro­nor och att klätt­ra i ut­rust­nings­ste­gen är in­te hel­ler så fas­ligt dyrt. Lägg till det­ta att man kan för­vän­ta sig lå­ga drift­kost­na­der så har man en vet­tig kal­kyl och en pris­värd bil. Räk­na ock­så med lågt för­månsvär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.