Fullt god­känt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MED TURBODIESELN PÅ 184 häst­kraf­ter och DSG-lå­dan drar bi­len 4,9 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning, vil­ket mot­sva­rar ut­släpp på 129 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Fullt god­känt. Star­toch stopp­funk­tion samt brom­se­ner­giå­ter­vin­ning hör dess­utom till stan­dard­ut­rust­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.