Sty­va­re fjäd­ring

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SKO­DA OCTA­VIA RS 4x4 har pre­cis som stan­dard­ver­sio­nen av bi­len fi­na väge­gen­ska­per. Turbodieseln ar­be­tar fint till­sam­mans med den be­prö­va­de DSGlå­dan och den sty­va­re fjäd­ring­en får bi­len att kän­nas spor­ti­ga­re än stan­dard­ver­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.