Kan­tigt form­språk

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET KAN­TI­GA FORM­SPRÅ­KET som in­tro­du­ce­ra­des när den tred­je ge­ne­ra­tio­nen av Octa­via lan­se­ra­des hål­ler än i dag. Det ska­dar in­te att RS-mo­del­ler­na dess­utom ser li­te ag­gres­si­va­re ut med di­stink­ta luftin­tag, nya stöt­fång­a­re och dubb­la kro­ma­de av­gas­pi­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.