Väl­ut­rus­tad från start

Allt Om BILAR - - Provkörning -

INSTEGSPRISET FÖR OCTA­VIA RS är 272 900 kro­nor. Med die­sel­mo­torn, au­to­mat och fyr­hjuls­drift kos­tar bi­len 301 200 kro­nor. Det känns rim­ligt med tan­ke på hur väl­ut­rus­tad bi­len är då. Sär­skilt pris­värt är tilläg­get för fyr­hjuls­drif­ten, som ba­ra kos­tar 7 000 kro­nor ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.