Lätt­las­tad och stor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR GLÄN­SER SKO­DA Octa­via RS 4x4. Pre­cis som ti­di­ga­re ver­sio­ner av bi­len från sam­ma ge­ne­ra­tion är last­vo­ly­men för se­da­nen och kom­bin 590 re­spek­ti­ve 610 li­ter med sä­te­na i upp­fällt lä­ge. Dess­utom är den lätt­las­tad med sin bre­da bak­luc­ka och ett va­ri­a­belt golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.