Har spot­tat upp sig

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RAV KLA­RA­DE FEM stjär­nor i Eu­ro Ncap när den tes­ta­des 2013, och Toyo­ta har spot­tat upp sig li­te till sen dess. Nu är ett ak­tivt krock­skydds­sy­stem med au­tobroms och fot­gäng­ar­de­tek­tion och fil­kör­nings­as­si­stent stan­dard. Dö­da­vin­kel­var­na­re till­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.