Duk­ti­ga på hy­bri­der

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TOYO­TA KAN DET här med att byg­ga hy­brid­sy­stem. Och just det här har lå­nats från Lex­us NX. Den fyr­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn gör till­sam­mans med det två el­mo­to­rer­na ett bra jobb. To­ta­lef­fek­ten anges till 197 häs­tar, vil­ket räc­ker gott och väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.