Av­slapp­nad upp­le­vel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ATT KÖ­RA EN Toyo­ta RAV4 Hy­brid är en ano­nym upp­le­vel­se – på gott och ont. Man har in­te ro­ligt bakom den här rat­ten, men å and­ra si­dan bjuds man på en av­slapp­nad kör­upp­le­vel­se. Bra väge­gen­ska­per med en trygg un­der­styr­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.