In­går en hel del

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I GRUND­NI­VÅN, SOM är Acti­ve för hy­bri­den, in­går en hel del ut­rust­ning. Här finns till ex­em­pel ad­ap­tiv fart­hål­la­re, au­to­ma­tisk kli­matan­lägg­ning, mul­ti­me­di­a­sy­stem, 360-gra­ders­ka­me­ra och elekt­risk bak­luc­ka. Pris­vär­da till­vals­pa­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.