PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ VÄGE­GEN­SKA­PER­NA. Det är en fröjd att kö­ra ett friskt ex­em­plar av Au­di Q5, oav­sett vil­ken mo­tor som sit­ter i. Pigg i chas­sit, sam­ti­digt som fram­kom­lig­he­ten är god­känd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.