Näs­tan al­la är kvar i li­vet

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Brooks Ste­vens var er­känd in­du­stri­de­sig­ner med ett hjär­ta som klap­pa­de för bil­täv­ling och eu­ro­pe­isk de­sign. Det är in­te van­ligt att bil­mär­ken som gått i kon­kurs rest sig och star­tat om, men Ex­ca­li­bur är ett av dem. 1995 dog Brooks Ste­vens, 83 år gam­mal och i den ve­van köp­te den tys­ke bil­hand­la­ren Udo Geit­ling­er upp Ex­ca­li­bur. Runt tre mil­jo­ner ha­de Udo in­ve­ste­rat när so­nen Jens län­sa­de kon­tot och för­svann. 2014 fi­ra­de Ex­ca­li­bur 50 år och un­der de åren har 3 268 Ex­ca­li­burs till­ver­kats i de fy­ra oli­ka till­verk­nings­se­ri­er­na. I dag finns ing­en pro­duk­tion kvar men så gott som al­la till­ver­ka­de Ex­ca­li­bur finns kvar i li­vet. Ef­ter nu fem­tio år har Ex­ca­li­bur sin egen klas­si­kersta­tus och har i sin tur bli­vit ef­tera­pad av ko­pi­or på ko­pis­ten, men det finns fort­fa­ran­de de som fny­ser åt Ex­ca­li­bur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.