7 8 9 10 11

Allt Om BILAR - - Listan -

Ploc­ka­de of­ta fram fi­na pre­sta­tio­ner i Lo­tus och ska nu dri­va Haas-stal­let fram­åt. Det blir en ny ut­ma­ning och Gro­sjean be­hö­ver ta ett stort an­svar för hel­he­ten. Fin­län­da­ren an­ses va­ra en myc­ket stor ta­lang men det är in­te all­tid han lyc­kas vi­sa det un­der en hel täv­lings­helg. Det hän­der miss­tag. Hål­ler of­ta jäm­na steg med sin team­kam­rat men lyc­ka­des i fjol ploc­ka fler VM-po­äng än Hül­ken­berg. Kan slå till med pall­plats med rätt för­ut­sätt­ning. Vi läg­ger in­te all­tid mär­ke till Hül­ken­bergs fi­na kör­ning, men det går of­ta fort och ger of­ta po­äng. Kun­de va­rit en fö­ra­re för de bäs­ta tea­men. En gång världs­mäs­ta­re och hyl­lad av många. Men jag tyc­ker att But­ton kör li­te för snällt och in­te all­tid gör sitt yt­ters­ta för att va­ra snabb el­ler gö­ra en om­kör­ning. Mel­lan­mjölk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.