16 17 18

Allt Om BILAR - - Listan -

Skyn­dar lång­samt och be­hö­ver sta­bi­li­tet. Det har han nu i Sau­ber och jag ser fram emot att vårt F1-hopp verk­li­gen blom­mar ut un­der 2016. Vad kul att dansken hit­ta­de tillbaka till F1-de­pån. En duk­tig fö­ra­re som jag hop­pas in­te ska bli för stres­sad av mil­jön och kra­ven i Re­nault. Tillbaka på start­lin­jen ef­ter en sä­song som test­fö­ra­re hos Fer­ra­ri. Har fort­fa­ran­de myc­ket att be­vi­sa och till­hör gäng­et som ald­rig rik­tigt haft en bra bil. 2016 är yt­ter­li­ga­re ett läro­år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.