4 5 6

Allt Om BILAR - - Listan -

En na­tur­be­gåv­ning som in­te ver­kar li­ka su­gen på att ta fram det där all­ra sista. Kom­mer in­te helt över­ens med de nya bi­lar­na och kanske framför allt broms­tek­ni­ken. Skug­gar of­ta Ha­mil­ton men blir om­körd på den här lis­tan. Har in­te ut­veck­lats åt rätt håll och han be­hö­ver ta sig sam­man för att in­te pulv­ri­se­ras av sin team­kom­pis. Li­der för­stås av att Re­nault-mo­torn in­te pre­ste­rar och gjor­de ock­så ett par eg­na miss­tag för­ra året. Men vi­sa­de un­der 2014 att han är en snabb och på­lit­lig fö­ra­re. Be­hö­ver do­mi­ne­ra sitt eget team i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.