Fel vid be­sikt­ning

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Hej, jag har be­sik­tat min bil och fick fel på hjul­la­ger väns­ter. En kom­pis skul­le fixa det mot be­tal­ning. Men det var in­te sön­der på väns­ter si­da. Det ver­ka­de va­ra glapp på hö­ger si­da istäl­let. Så be­sikt­ning­en ha­de skri­vit fel si­da. Det­ta har kostat mig ex­tra peng­ar. Vad kan jag gö­ra? Får jag gra­tis be­sikt­ning el­ler vad kan jag krä­va av be­sikt­ning­en?

Wouter MOR­GAN: Jag re­kom­men­de­rar att du vän­der dig till den sta­tion där du be­sik­ta­de bi­len. Då får den sta­tions­an­sva­ri­ge ta ställ­ning till om det har gjorts ett miss­tag vid kon­troll­be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.