Be­sikt­ning ut­om­lands

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Skul­le vil­ja ve­ta om man kan be­sik­ti­ga en svenskre­gi­stre­rad bil in­om ett EU-land?

Kristi­na. MOR­GAN: En bil som är re­gi­stre­rad i Sve­ri­ge kan in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EU-land och där­ef­ter till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.