Fun­kar sam­ma bul­tar?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Hej, kan man an­vän­da sam­ma bul­tar till både vin­ter­fäl­gar­na och som­mar­fäl­gar­na? El­ler mås­te man ha två oli­ka?

Be­sam Istre­fi JO­NAS: Hej. Det be­ror helt och hål­let på om fäl­gar­na har sam­ma bredd och ut­form­ning i bult­hå­len. Om man har ori­ginal­fäl­gar på både vin­ter och som­mar­hjul bru­kar det ock­så va­ra sam­ma bul­tar. Har man istäl­let oli­ka ty­per/mär­ken på si­na fäl­gar är det allt som of­tast så att oli­ka bul­tar skall an­vän­das. Kon­sul­te­ra en däck­verk­stad om det­ta. Det är väl­digt vik­tigt att det sit­ter rätt bul­tar mon­te­ra­de.

Hur fun­kar bul­tar­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.