Läc­ker ky­larväts­ka

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Min A-trak­tor Su­zu­ki x90 läc­ker ky­larväts­ka. Satt i den med fläk­ten på men bi­len var av­sla­gen. Sen när jag skul­le star­ta den så star­ta­de den in­te. Jag rul­la­de in den i ga­ra­get men då såg jag att den läck­te ky­larväts­ka. Kan det va­ra där­för den in­te star­ta­de? El­ler är det bat­te­ri­et som gör att den in­te star­tar?

Jesper Ny­ström JO­NAS: Hej Jesper. Det skall in­te ha med varand­ra att gö­ra. Lad­da bat­te­ri­et så star­tar den nog igen, om in­te får du nog by­ta bat­te­ri. Ky­larläc­ka­get bör såklart kol­las upp in­nan du an­vän­der bi­len så du in­te har sön­der el­ler över­het­tar mo­torn.

Hur släcks lam­pan på Opel Vectran?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.