Luk­tar bränt

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Bi­len (Ford Focus) har stått ett par må­na­der och nu när jag skul­le tes­ta att star­ta den så ry­ker det och luk­tar bränt kring ge­ne­ra­torn, rem och hjul. Man hör att bi­len vill star­ta men dör li­ka snabbt. Byt­te då bat­te­ri och har tes­tat att slå li­te på hju­let och spraya 5-56 in­nan prov­start men det ry­ker och luk­tar li­ka myc­ket, dock får jag nu igång bi­len. Jag ha­de gär­na ta­git den till verk­sta­den men som sagt, vå­gar in­te kö­ra den när det ry­ker och luk­tar så. Vad kan det be­ro på? Vad kan jag gö­ra själv? JO­NAS: Hej. Det lå­ter helt en­kelt som ge­ne­ra­torn el­ler nå­gon löprul­le be­hö­ver by­tas. Bär­ga el­ler bog­se­ra den till verk­stad och låt dem ploc­ka av rem­men och kän­na på al­la rul­lar och rem­ski­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.