Däc­ken ska ven­ti­le­ras

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag fun­de­rar på att ma­ga­si­ne­ra mi­na dubb­fria vin­ter­däck hos bil­fir­man där jag by­ter däck. De ver­kar ha plåtcon­tai­ner där däc­ken för­va­ras. Det jag und­rar är om det in­te blir varmt där på som­ma­ren. Det bör väl va­ra svalt?

Björn JO­NAS: Hej Björn. Så länge con­tain­rar­na är ven­ti­le­ra­de så hand­lar det ju in­te om någ­ra hög­re tem­pe­ra­tu­rer un­der nå­gon läng­re pe­ri­od. Så att för­va­ra hju­len på det vi­set ser jag inga pro­blem med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.