Av/på-knapp?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Är det van­ligt att man in­stal­le­rar ku­pévär­ma­re ut­an på/av­ström­bry­ta­re (en­dast med två ef­fekt­lä­gen)? Om så, vad är skä­let?

Leif Hans­son JO­NAS: Hej Leif. Ja, de fles­ta ku­pévär­ma­re har som du be­skri­ver ing­en av el­ler på-knapp. Det styrs ju of­tast av en ti­mer man har på väg­gen och så länge ström­men är på vill man ju att fläk­ten går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.