Verk­tyg be­hövs

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Hur släc­ker jag ser­vice­lam­pan på en Opel Vect­ra Tur­bo -05?

JO­NAS: Hej. På de fles­ta mo­der­na bi­lar be­hövs ett di­a­gnos­verk­tyg för att släc­ka ser­vice­lam­pan. Det­ta gör verk­stä­der­na en­dast un­der för­ut­sätt­ning att service är ut­förd.

Stig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.