Här kom­mer Jee­pen som även är snabb

Allt Om BILAR - - Dröm Bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Jeep Wrang­ler har länge va­rit känd som en rik­tig tuf­fing i ter­räng­en. Men bi­len har ald­rig va­rit spe­ci­ellt snabb. Nu kom­mer det dock att gå un­dan – Jeep har näm­li­gen lå­nat den 6,2-li­ter sto­ra Hell­cat-V8:an på 717 häst­kraf­ter.

6,2-li­tersmo­torn Hell­cat har va­rit om­ta­lad de se­nas­te åren. När mo­torn dök upp i Dod­ge Char­ger SRT He­mi Hell­cat var det många som blev or­dent­ligt köp­sug­na. Och und­ra på det – mo­torn ger 717 häst­kraf­ter och 881 Nm vil­ket gör Dod­ge Char­ger SRT He­mi Hell­cat till en av värl­dens snab­bas­te se­da­ner. 0–100 km/h går på un­der fy­ra se­kun­der och bi­len kla­rar kvarts­mi­len på el­va se­kun­der. Det är snabbt det.

När Jeep bygg­de den här kon­cept­bi­len, som de kal­lar Trail­cat, lå­na­de man för­u­tom mo­torn ock­så sport­sto- lar­na från sport­bi­len Dod­ge Vi­per och kläd­de bi­len med ko­los­sa­la off­ro­ad­hjul och mas­si­va stöt­däm­pa­re som ser ut att kla­ra vil­ka ut­ma­ning­ar som helst.

Jeep har för­längt Wrang­lerns hjul­bas en aning för att få plats med den sto­ra mo­torn, som är sam­man­kopp­lad med en sex­väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da. Bi­len har ock­så för­setts med re­jä­la ax­lar som ska kla­ra att han­te­ra på­frest­ning­ar­na.

Även de­sig­nen har så klart ock­så pif­fats till. Vindru­tan har sänkts, hu­ven har för­setts med sto­ra luftin­tag, strål­kas­tar­na har bytts ut mot LED-ljus och kro­nan på ver­ket är en spe­ci­ell väx­elspak med Hell­cat-log­gan på. Räk­na in­te med att se Hell­cat i pro­duk­tion. Den är dessvär­re ba­ra en kon­cept­bil. (Snyft!)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.