Chev­ro­let Bolt 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ge­ne­ral Mo­tors pre­sen­te­ra­de sin Chev­ro­let Bolt på bil­sa­long­en i Detro­it och det här är en bil med lik­nan­de räck­vidd och pris som Mo­del 3. I USA kom­mer Bolt dess­utom att bör­ja säl­jas minst ett år fö­re Mo­del 3. Bolt blir en tuff kon­kur­rent i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.