CI­TROËN C3 PI­CAS­SO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ci­troën upp­da­te­rar sin fa­mil­je­bil C3 Pi­cas­so och vi ser tyd­ligt sam­ar­be­tet med Opel och dess nya Me­ri­va. Ci­troën be­hål­ler än­då myc­ket av de­sig­nen i fron­ten. Först sas det att Opel och Peu­geot ska de­la även på mo­to­rer­na men det se­nas­te ryk­tet sä­ger att bå­da väl­jer att mon­te­ra eg­na mo­to­rer i fa­mil­je­bi­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.