FORD FOCUS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det här är en spän­nan­de bil – in­te minst för Sve­ri­ge. Minns att nu­va­ran­de Ford Focus är en sys­kon­bil till Vol­vo S/V40 men nu ska Ford ut­veck­la en egen mel­lan­klass­bil. Mo­dellå­ret är 2018 för den här ver­sio­nen av Ford Focus. Vi ser att nya Focus blir läng­re och bre­da­re än da­gens mo­dell. Vi ser ock­så att ba­kax­eln flyt­tats bak­åt på bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.