AU­DI TT RS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Som be­kant gil­lar vi Au­di TT skarpt. Och änt­li­gen kom­mer det en RS-va­ri­ant av häf­ti­ga TT. Här har TT RS gömts un­der en S-va­ri­ant un­der ett test i nor­ra Sve­ri­ge. De ty­pis­ka av­gas­rö­ren från and­ra RS-mo­del­ler av­slö­jar vad det är som dolts un­der ka­mou­fle­ring­en. Möj­li­gen får vi sam­ma 2,5-li­tersmo­tor som sit­ter i RS3. Vi läng­tar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.