ROLLS ROYCE PHANTOM.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Al­la som vän­tat sig en stor de­sign­för­änd­ring med nya Rolls Royce Phantom lär bli be­svi­ken. Som vi kan se blir Phantom mer av en ut­veck­ling av da­gens mo­dell än en helt ny bil. Men det här är fort­fa­ran­de den kans­ke all­ra lyx­i­gas­te bil du kan kö­pa för peng­ar. Sälj­start 2017 för den som har råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.