JA­GU­AR E-PACE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det här är en rik­tigt stor bil­ny­het. Ef­ter Ja­gu­ar F-Pace pla­ne­rar Ja­gu­ar för en mind­re suv – döpt till E-Pace. Bi­len tes­tas för fullt och blir Ja­gu­ars ver­sion av sys­kon­bi­len Range Ro­ver Evo­que. Hjul­ba­sen och bred­den har ökats nå­got jäm­fört med Evo­que. Un­der hu­ven vän­tas det bli en mix av fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.